Begrippenkader Rijksinspecties

(Conceptual Frameworks for Inspectorates)

Handbook, 2013

Board of Inspectorates-General Inspectorates cooperate in many sectors. It is important that they understand each other, but also that the outside world understands them. Therefor this booklet is meant. A framework with an overview of the concepts is presented. It shows how these concepts are used and linked.
This conceptual framework is a reference book, but can also be read from cover to cover.
It can be used in training programs and will be of service due to its literature references. It may be the beginning of further reading.
Concepts about enforcement are constantly changing; they are not for eternity. That is precisely why it is important to get into dialogue about it.
The conceptual framework is written by two authors on behalf of and in cooperation with the Board of Inspectorates General.

Rijksinspecties werken op veel gebieden samen. Daarbij is het belangrijk dat ze elkaar begrijpen, maar ook dat de buitenwereld ze verstaat. Daarvoor is dit boekje ontwikkeld, dat weergeeft hoe begrippen rond toezicht en handhaving op dit moment worden gebruikt. Het ordeningskader geeft een handzaam overzicht van de begrippen en laat zien hoe deze samenhangen.
Dit begrippenkader is een naslagwerk, maar laat zich ook lezen van kaft tot kaft.
In toezichtopleidingen zal het zijn dienst bewijzen en door de literatuurverwijzingen kan het een begin zijn van verder lezen. Toezicht en handhaving zijn voortdurend in beweging en de betekenis van begrippen ligt niet voor de eeuwigheid vast. Juist daarom is het belangrijk om hierover steeds de dialoog aan te gaan.
Het begrippenkader is geschreven door twee auteurs in opdracht van en in samenwerking met de Inspectieraad.

Contact


Address

Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ Den Haag
Netherlands

Email Address

info@veldersnovak.com

Phone

Mobile: +31 6 2393 5939

Postal Address

Amalia van Solmsstraat 111
2595 TA Den Haag
Netherlands